Vakboeken

Kloosterhof is uitgever van een groot aantal vakbladen en -boeken die van belang zijn voor het onderhouden en uitbouwen van je professionaliteit. Met een vertaling vanuit de theorie naar de praktijk, een frisse moderne vormgeving en digitale innovaties zorgen we dat onze vakboeken toegankelijk en relevant zijn.

Nieuw - januari 2024

Interprofessionele Teams in hun kracht!

ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN & COACHEN

Interprofessionele samenwerking is belangrijker dan ooit! 

De complexiteit van vraagstukken waarmee professionals, ervaringsdeskundigen en ook vrijwilligers, in verschillende vakgebieden worden geconfronteerd neemt toe. Interprofessionele teams zijn daar een antwoord op. 

Deze teams bestaan uit professionals van verschillende disciplines, professies, beroepsgroepen, functies of organisaties. Onderzoek laat zien dat teamleden behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op maat bij hun ontwikkeling. De samenwerking verloopt immers nogal eens stroef. Door adequaat te handelen kun je dit als begeleider, leidinggevende of coach van een interprofessioneel team voorkomen of verhelpen. 

Nieuw - juli 2023

Fabels & Feiten over (werk)geluk

Welke doelen maken ons  (on)gelukkig en waarom? Waarom houdt ons brein ons continu voor de gek? En wat kunnen we doen om gelukkiger te werken en te leven? Daarover gaat dit boek.

Op basis van wetenschappelijke inzichten en inspirerend en soms pijnlijk herkenbare praktijkvoorbeelden, lees je welke strategieën je kunt toepassen om meer welbevinden te realiseren.  En je leert de WOOP-techniek om goede voornemens ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Het boek is relevant voor iedereen die wil werken aan het eigen welbevinden en werkgeluk en/of dat dat van anderen: als werkende, leidinggevende, hr-adviseur, loopbaanprofessional, coach, or-lid, docent, ouder, vriend(in), buurvrouw of buurman. Maar bovenal als mens.

Dit boek is geen zelfhulpboek, noch een handleiding voor een lang en gelukkig leven. Je krijgt bij aankoop ook geen 100% succesgarantie. Maar het brengt je hopelijk wel een stap verder op weg naar leven en werken met zin. 

Nieuw - Augustus 2023

7 Perspectieven op leiderschap

Inzichten uit executive coaching

In een tijd waarin de grenzen vervagen en verantwoordelijkheden verschuiven, staan executives voor de uitdaging om een nieuwe en adaptieve manier van leiderschap te ontwikkelen.

Op basis van jarenlange ervaring bieden vijf senior executive coaches in dit boek zeven perspectieven om je executive leiderschap verder te ontplooien en je effectiviteit te vergroten.

Ieder hoofdstuk bevat praktijkvoorbeelden, theoretische kaders, bruikbare methodieken en reflectievragen. Tot slot biedt het laatste hoofdstuk handvatten voor hetvinden van een goede executive coach. Ontdek hoe je een blijvende stempel kunt drukken op de toekomst van je organisatie en jezelf.

Nieuw - April 2023

Mentaal Winnen

Jouw duurzame inzetbaarheid

Talentontwikkeling en zelfleiderschap op de werkvloer

Als we de site van Trends in HR mogen geloven, is werkgeluk en duurzame inzetbaarheid uit. Alle focus ligt op thuiswerken, digitalisering en een krappe arbeidsmarkt. We gaan dus weer het proces managen in plaats van de medewerkers coachen.

Zo dringend als deze thema’s zijn, kan de focus beter onverminderd op de medewerkers blijven liggen. Juist vanwege een krappe arbeidsmarkt, juist vanwege de omgang met digitalisering, juist vanwege het thuiswerken.

Wat is er nodig om optimaal te presteren, gegeven veranderende omstandigheden? Wat houdt jou tegen, waar krijg je vleugels van? Hoeveel van jezelf kun je laten zien in je werk? Dit zijn vragen die binnen organisaties een centrale rol spelen als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Veel meer dan om functieprofielen gaat het tegenwoordig immers om karakter, persoonlijke ontwikkeldoelen, Purpose en de perfecte combinatie van wat medewerker en organisatie elkaar kunnen bieden.

Maar dezelfde vragen spelen op het vlak van persoonlijk leiderschap. En op het kruisvlak van persoonlijk leiderschap en duurzame inzetbaarheid is het nieuwe boek MENTAAL WINNEN van Benno Diederiks geschreven. Om medewerkers te helpen zich persoonlijk te ontwikkelen in en met de werkomgeving.

 

Januari 2023

Leider zijn in dialoog & Er zijn als leider

Er zijn als Leider

Met dit gedeelte van het boek wil ik ideeën die je hebt over organisatie, leiderschap en samenwerken door elkaar schudden en binnenstebuiten keren. Zolang je over ‘de organisatie’ blijft praten, hou je het buiten jezelf. Zolang je samenwerken blijft zien als vooral iets dat je medewerkers moeten doen, hoef je niet na te denken over hoe samenwerking er bij jou zelf eigenlijk uitziet. 

Leider zijn in Dialoog

In dit gedeelte van het boek  ik een serie werkvormen bij elkaar, waarin je als leider met je team (en met jezelf) in dialoog kunt gaan. Maar let op, het geheim zit niet in de recepten die ik hier geef. Het geheim zit in de manier waarop je ze je eigen maakt. Daarvoor is het belangrijk dat jij ‘er’ bent, aanwezig bent in hoe je de werkvorm inzet. 

Laat je niet gek maken

De voldoende filosofie als alternatief

Voldoende is het nieuwe goed
Nergens wordt de ratrace naar succes en geluk zo zichtbaar als in onze verhouding tot het werk. We hebben nooit voldoende en we kunnen nooit voldoen. Daardoor raken we verwijderd van onszelf. Dat moet anders. En dat kán anders. Dit boek neemt je mee in de belevingswereld van het werk. De basisemoties Blij-Bedroefd-Boos-Bang passeren de revue. Het zijn onze belangenbehartigers. Het wordt tijd dat we er zorgvuldiger mee omgaan en ze in gaan zetten. De Voldoende Filosofie biedt een alternatief voor het ratracedenken. Het opent een nieuw perspectief op de betekenis van ‘goed werk’ en laat zien hoe je dat in de praktijk kunt toepassen, als individu of als team. In onze emoties ligt de sleutel.

Coachen op MAAT

Begeleiden met een koel hoofd en een warm hart

Begeleiden met een koel hoofd en een warm hart   Er is niet één juiste manier om te coachen. Coachees zijn daarvoor te verschillend en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit boek pleit daarom voor ‘coachen op maat’. Leidend is wat de coachee wil bereiken en daarvoor nodig heeft. Met een koel hoofd en een warm hart veert de coach mee en doet wat voor haar coachee het beste werkt.   Steeds maken beiden in nauw overleg keuzes over de aard en vorm van de begeleiding.

Mei 2022

Relationele Verleidingen

Empatisch begeleiden van groepen

Het werken met groepen in ontwikkeling is prachtig en bevredigend en kan tegelijkertijd ook spannend en doodvermoeiend zijn. Het is in wezen een aaneenschakeling van relationele verleidingen:

  • Hoe krijg je een groep mee? – Hoe laat je een soepel proces ontstaan?
  • Hoe ga je verstandig om met je rolmacht?
  • Hoe kun je voorkomen dat mensen onbedoeld beschadigd raken?
  •  

Met luchtige diepgang en liefdevolle confrontatie hoopt de auteur je te verleiden stil te staan bij jezelf als begeleider van groepen mensen. Jij bent immers ‘ook maar’ een mens, net als de individuen in de groep. Als je dat kunt omarmen, genieten en leren je groep en jij nog meer van elkaar.