Vakboeken

 

 

Kloosterhof is uitgever van een groot aantal vakbladen en -boeken die van belang zijn voor het onderhouden en uitbouwen van je professionaliteit. Met een vertaling vanuit de theorie naar de praktijk, een frisse moderne vormgeving en digitale innovaties zorgen we dat onze vakboeken toegankelijk en relevant zijn.

Mei 2024

Van beroep: Organisatieadviseur

Gepasioneerd leren, werken & floreren

Van beroep Organisatieadviseur geeft een boeiend en veelkleurig beeld van het leven en werken van een organisatieprofessional. Naast saillante praktijksituaties bevat het veel suggesties en wijze lessen om het in dit vak goed te doen en te blijven doen. De auteur gebruikt zijn lange en veelzijdige loopbaan als illustratie voor het beroep. Hij gaat in op het vak en de vakmethoden, maar ook op vele andere aspecten die zo kenmerkend zijn voor het functioneren van een gepassioneerd professional in dit vrije beroep.

Het boek helpt iedereen die overweegt in dit beroep te stappen een betere keuze te maken. Collega’s die nog kort in het beroep actief zijn, kunnen veel opsteken. Meer ervaren vakgenoten herkennen veel van de beschreven situaties en zullen daar inspiratie aan ontlenen.  

April 2024

Afscheid van een kwart eeuw CMI

Een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van het loopbaanvak

In 2021 is het keurmerk overgedragen aan NOLOC. Voor het toenmalig bestuur het moment om, als laatste afscheid aan allen die gecertificeerd waren of anderszins een bijdrage hebben geleverd aan het CMI, een boek samen te stellen ter herinnering aan 25 jaar CMI. De afgelopen jaren is hard gewerkt om een boek tot stand te laten komen.

Dit is dat boek!

In “Afscheid van een kwart eeuw CMI” nemen we je mee in de professionalisering van ons vakgebied. Het boek mag daarnaast gezien worden als een eerbetoon aan de vele collega’s die vrijwillig en met grote inzet hebben bijgedragen aan het CMI.

April 2024

Competent

DOE-BOEK met 53 handige competentie - ontwikkelkaarten

Wil jij een ander competenter maken? Dan is dit hét DOE-boek voor jou!


Voor managers, trainers, teams, docenten, coaches, hrm’ers, studenten en anderen die
aan de slag willen met het verbeteren van competenties is er nu dit praktische boek met
53 competentie-ontwikkelkaarten.

Iedereen kent wel die ene medewerker die het goed doet, maar veel moeite heeft met delegeren. Of het team dat uitstekende resultaten boekt, maar moeite heeft met samenwerken. Of die student die het op alle competenties behoorlijk doet, behalve op het stellen van grenzen. Voor al dat soort casuïstiek zijn deze ontwikkelkaarten gemaakt om een competentie te verbeteren.

Kortom, iedereen competent! Op naar een fijne werkwereld, op naar werkgeluk. 

Maart 2024

Goed bestuur voor iedereen

Naar maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht

Met dit boek beoog ik een systematische benadering te bieden, om te komen tot meer maatschappelijk verantwoord bestuur én toezicht. De titel “Goed bestuur voor iedereen” heeft een dubbele betekenis. 

Goed bestuur zou voor iedereen moeten werken: de hele samenlevingzou moeten profiteren van het werk van bestuur en toezicht. En goedbestuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. De wereld van bestuur en toezicht moet niet een in zichzelf gekeerde groep zijn, maar zich steeds kunnen open stellen, om beter aan te sluiten op wat de samenleving verwacht. 

Januari 2024

Van Sluimeren naar Sprankelen

PAK DE REGIE IN DE 24/7 RATRACE

Kom aan het stuur om jezelf of je team naar nieuwe hoogten te tillen! Dit boek wijst je de weg!

In een wereld vol uitdagingen die constant in beweging is, zijn onze eigen innerlijke kompas en leiderschapsvaardigheden van onschatbare waarde. Dit boek onthult de geheimen van effectief persoonlijk leiderschap, duurzame vitaliteit en klinkende resultaten.

Van Sluimeren naar Sprankelen is een bron van inspiratie, een kompas en een mentor voor iedereen die verlangt naar meer positieve energie en kracht. Of je nu een leidinggevende, coach of professional bent, dit boek biedt een schat aan inzichten en praktische handvatten. Ontdek hoe. De auteurs, doorgewinterde coaches in hart en ziel, introduceren het concept van het ‘Klavertje Zeven’ ‒ jouw sleutel tot werkplezier, geluk en vitaliteit.

Januari 2024

Interprofessionele Teams in hun kracht!

ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN & COACHEN

Interprofessionele samenwerking is belangrijker dan ooit! 

De complexiteit van vraagstukken waarmee professionals, ervaringsdeskundigen en ook vrijwilligers, in verschillende vakgebieden worden geconfronteerd neemt toe. Interprofessionele teams zijn daar een antwoord op. 

Deze teams bestaan uit professionals van verschillende disciplines, professies, beroepsgroepen, functies of organisaties. Onderzoek laat zien dat teamleden behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op maat bij hun ontwikkeling. De samenwerking verloopt immers nogal eens stroef. Door adequaat te handelen kun je dit als begeleider, leidinggevende of coach van een interprofessioneel team voorkomen of verhelpen. 

Nieuw - Herziene druk maart 2024

Waar gaat het nu écht over?

Natuurlijk herstel bij stress en burnout

Dit praktische, heldere en handzame boek geeft een brede en realistische weergave van alle facetten die ertoe bijdragen hoe mensen vastlopen met zichzelf in onze huidige samenleving. ‘Waar gaat het nu écht over’ is de centrale vraag. Hierbij gaat het over het durven raken van de kern en tot de essentie komen, waardoor er wezenlijke veranderingen tot stand komen. 

Je kunt de grote aantallen mensen met stress- en burn-outklachten zien als een symptoom van een disfunctionerende samenleving waarin het lichaam veronachtzaamd wordt. Bij alle vormen van disfunctionele stress en burn-out gaat het over het vastlopen van een aangeleerd overlevingsmechanisme, ontstaan in iemands persoonlijke geschiedenis in onze samenleving. Hierdoor raakt iemand de connectie kwijt met de eigen oorsprong.

September 2023

7 Perspectieven op leiderschap

Inzichten uit executive coaching

In een tijd waarin de grenzen vervagen en verantwoordelijkheden verschuiven, staan executives voor de uitdaging om een nieuwe en adaptieve manier van leiderschap te ontwikkelen.

Op basis van jarenlange ervaring bieden vijf senior executive coaches in dit boek zeven perspectieven om je executive leiderschap verder te ontplooien en je effectiviteit te vergroten.

Ieder hoofdstuk bevat praktijkvoorbeelden, theoretische kaders, bruikbare methodieken en reflectievragen. Tot slot biedt het laatste hoofdstuk handvatten voor hetvinden van een goede executive coach. Ontdek hoe je een blijvende stempel kunt drukken op de toekomst van je organisatie en jezelf.

Fabels & Feiten over (werk)geluk

Welke doelen maken ons  (on)gelukkig en waarom? Waarom houdt ons brein ons continu voor de gek? En wat kunnen we doen om gelukkiger te werken en te leven? Daarover gaat dit boek.

Op basis van wetenschappelijke inzichten en inspirerend en soms pijnlijk herkenbare praktijkvoorbeelden, lees je welke strategieën je kunt toepassen om meer welbevinden te realiseren.  En je leert de WOOP-techniek om goede voornemens ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Het boek is relevant voor iedereen die wil werken aan het eigen welbevinden en werkgeluk en/of dat dat van anderen: als werkende, leidinggevende, hr-adviseur, loopbaanprofessional, coach, or-lid, docent, ouder, vriend(in), buurvrouw of buurman. Maar bovenal als mens.

Dit boek is geen zelfhulpboek, noch een handleiding voor een lang en gelukkig leven. Je krijgt bij aankoop ook geen 100% succesgarantie. Maar het brengt je hopelijk wel een stap verder op weg naar leven en werken met zin. 

Leider zijn in dialoog & Er zijn als leider

Er zijn als Leider

Met dit gedeelte van het boek wil ik ideeën die je hebt over organisatie, leiderschap en samenwerken door elkaar schudden en binnenstebuiten keren. Zolang je over ‘de organisatie’ blijft praten, hou je het buiten jezelf. Zolang je samenwerken blijft zien als vooral iets dat je medewerkers moeten doen, hoef je niet na te denken over hoe samenwerking er bij jou zelf eigenlijk uitziet. 

Leider zijn in Dialoog

In dit gedeelte van het boek  ik een serie werkvormen bij elkaar, waarin je als leider met je team (en met jezelf) in dialoog kunt gaan. Maar let op, het geheim zit niet in de recepten die ik hier geef. Het geheim zit in de manier waarop je ze je eigen maakt. Daarvoor is het belangrijk dat jij ‘er’ bent, aanwezig bent in hoe je de werkvorm inzet. 

Mentaal Winnen

Jouw duurzame inzetbaarheid

Talentontwikkeling en zelfleiderschap op de werkvloer

Als we de site van Trends in HR mogen geloven, is werkgeluk en duurzame inzetbaarheid uit. Alle focus ligt op thuiswerken, digitalisering en een krappe arbeidsmarkt. We gaan dus weer het proces managen in plaats van de medewerkers coachen.

Zo dringend als deze thema’s zijn, kan de focus beter onverminderd op de medewerkers blijven liggen. Juist vanwege een krappe arbeidsmarkt, juist vanwege de omgang met digitalisering, juist vanwege het thuiswerken.

Wat is er nodig om optimaal te presteren, gegeven veranderende omstandigheden? Wat houdt jou tegen, waar krijg je vleugels van? Hoeveel van jezelf kun je laten zien in je werk? Dit zijn vragen die binnen organisaties een centrale rol spelen als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Veel meer dan om functieprofielen gaat het tegenwoordig immers om karakter, persoonlijke ontwikkeldoelen, Purpose en de perfecte combinatie van wat medewerker en organisatie elkaar kunnen bieden.

Maar dezelfde vragen spelen op het vlak van persoonlijk leiderschap. En op het kruisvlak van persoonlijk leiderschap en duurzame inzetbaarheid is het nieuwe boek MENTAAL WINNEN van Benno Diederiks geschreven. Om medewerkers te helpen zich persoonlijk te ontwikkelen in en met de werkomgeving.

 

Coachen op MAAT

Begeleiden met een koel hoofd en een warm hart

Begeleiden met een koel hoofd en een warm hart   Er is niet één juiste manier om te coachen. Coachees zijn daarvoor te verschillend en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit boek pleit daarom voor ‘coachen op maat’. Leidend is wat de coachee wil bereiken en daarvoor nodig heeft. Met een koel hoofd en een warm hart veert de coach mee en doet wat voor haar coachee het beste werkt.   Steeds maken beiden in nauw overleg keuzes over de aard en vorm van de begeleiding.

Laat je niet gek maken

De voldoende filosofie als alternatief

Voldoende is het nieuwe goed
Nergens wordt de ratrace naar succes en geluk zo zichtbaar als in onze verhouding tot het werk. We hebben nooit voldoende en we kunnen nooit voldoen. Daardoor raken we verwijderd van onszelf. Dat moet anders. En dat kán anders. Dit boek neemt je mee in de belevingswereld van het werk. De basisemoties Blij-Bedroefd-Boos-Bang passeren de revue. Het zijn onze belangenbehartigers. Het wordt tijd dat we er zorgvuldiger mee omgaan en ze in gaan zetten. De Voldoende Filosofie biedt een alternatief voor het ratracedenken. Het opent een nieuw perspectief op de betekenis van ‘goed werk’ en laat zien hoe je dat in de praktijk kunt toepassen, als individu of als team. In onze emoties ligt de sleutel.