Interprofessionele Teams in hun kracht!

ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN & COACHEN

Interprofessionele samenwerking is belangrijker dan ooit! De complexiteit van vraagstukken waarmee professionals, ervaringsdeskundigen en ook vrijwilligers, in verschillende vakgebieden worden geconfronteerd neemt toe. Interprofessionele teams zijn daar een antwoord op. Deze teams bestaan uit professionals van verschillende disciplines, professies, beroepsgroepen, functies of organisaties. Onderzoek laat zien dat teamleden behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op maat bij hun ontwikkeling. De samenwerking verloopt immers nogal eens stroef. Door adequaat te handelen kun je dit als begeleider, leidinggevende of coach van een interprofessioneel team voorkomen of verhelpen. In dit boek reiken we naast theoretische inzichten en praktijkervaringen uiteenlopende werkvormen aan die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

 37,95

De Auteurs

Dr. Jerôme van Dongen (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk. Van Dongen studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht (UM). In 2017 promoveerde hij vanuit Zuyd Hogeschool, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UM, op een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Hierna heeft hij het thema interprofessionele samenwerking niet meer losgelaten. Zowel in het onderwijs, onderzoek als in de praktijk is Van Dongen op verschillende manieren bezig om interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Wim Goossens (Stein, 1959) is expert docent groepsdynamica en teamcoaching bij Zuyd Hogeschool, Academie Sociaal Werk, Academie Verpleegkunde. Bij het lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is hij kartrekker van het ‘Leeratelier Interprofessionaliteit’. Hij is een van de founders van Programma Sterk Teamwerk (een programma voor team- en organisatieontwikkeling richting zelforganisatie). Hij ontwikkelde het Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG-Model) dat in tal van opleidingen en organisaties landelijk wordt gebruikt. Tevens is hij designer en hoofdopleider bij de ‘Leergang De Teamcoach’ bij COACHCOLLEGE de Baak’. Van zijn hand – en samen met dr. Jerome van Dongen – verschenen een reeks publicaties over groepsdynamica, het IPG model, interprofessionele samenwerking en het coachen van teams/groepen.

Beschrijving

Interprofessionele samenwerking is belangrijker dan ooit! De complexiteit van vraagstukken waarmee professionals, ervaringsdeskundigen en ook vrijwilligers, in verschillende vakgebieden worden geconfronteerd neemt toe. Interprofessionele teams zijn daar een antwoord op. Deze teams bestaan uit professionals van verschillende disciplines, professies, beroepsgroepen, functies of organisaties. Onderzoek laat zien dat teamleden behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op maat bij hun ontwikkeling. De samenwerking verloopt immers nogal eens stroef. Door adequaat te handelen kun je dit als begeleider, leidinggevende of coach van een interprofessioneel team voorkomen of verhelpen. In dit boek reiken we naast theoretische inzichten en praktijkervaringen uiteenlopende werkvormen aan die direct in de praktijk kunnen worden toegepast

Dr. Jerôme van Dongen (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk. Van Dongen studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht (UM). In 2017 promoveerde hij vanuit Zuyd Hogeschool, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UM, op een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Hierna heeft hij het thema interprofessionele samenwerking niet meer losgelaten. Zowel in het onderwijs, onderzoek als in de praktijk is Van Dongen op verschillende manieren bezig om interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Wim Goossens (Stein, 1959) is expert docent groepsdynamica en teamcoaching bij Zuyd Hogeschool, Academie Sociaal Werk, Academie Verpleegkunde. Bij het lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is hij kartrekker van het ‘Leeratelier Interprofessionaliteit’. Hij is een van de founders van Programma Sterk Teamwerk (een programma voor team- en organisatieontwikkeling richting zelforganisatie). Hij ontwikkelde het Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG-Model) dat in tal van opleidingen en organisaties landelijk wordt gebruikt. Tevens is hij designer en hoofdopleider bij de ‘Leergang De Teamcoach’ bij COACHCOLLEGE de Baak’. Van zijn hand – en samen met dr. Jerome van Dongen – verschenen een reeks publicaties over groepsdynamica, het IPG model, interprofessionele samenwerking en het coachen van teams/groepen.

Inkijkexemplaar

Specificaties

Inhoud
Taal Nederlands
Bindwijze Hardcover
Druk 1
Verschijningsdatum Januari 2024
Afmetingen 170 * 240
Aantal pagina’s 244 pagina’s
Illustraties Met illustraties
EAN
EAN 9789078876410